کاخ سلیمانیه

کاخ سلیمانیه کرج از یادمان های دوران قاجار و یکی از بناهای تاریخی – فرهنگی شهر کرج است که در … ادامه مطلب