تپه های آلاداغ لار

آلاداغ لار یکی از شگفت انگیزترین پدیده های طبیعی ایران تپه های آلا داغ لار یا کوه های رنگی می … ادامه مطلب