• بخش اول: بارگذاری مدارک

  تمامی مدارک در قالب png یا jpg یا jpeg و حداکثر حجم 500KB
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png.
 • تکمیل فرم پزشکی
  برای تکمیل فرم پزشکی کلیک کنید.
  تکمیل فرم پزشکی
 • تکمیل فرم پزشکی

  لطفاً در وارد کردن اطلاعات خود دقت لازم را داشته باشید.
 • بخش دوم: مشخصات فردی

  لطفاً در وارد کردن اطلاعات خود دقت لازم را داشته باشید.
 • در صورتیکه عضو رسمی باشگاه دیگری هستید، نام و استان باشگاه را بنویسید.
 • بخش سوم: سوابق

  کاربر گرامی؛ لطفاً ضمن مطالعه دقیق، به همه سوالات زیر پاسخ دهید.

مراحل و مدارک لازم

مراحل و مدارک لازم جهت عضویت باشگاه
 • مطالعه دقیق آئین نامه داخلی باشگاه (دکمه دانلود در همین صفحه)
 • ارائه اصل رضایت فردی
 • تکمیل فرم اینترنتی عضویت در باشگاه

توجه: برای تکمیل فرم اینترنتی عضویت، آپلود (بارگذاری) مدارک زیر الزامی است:

 • اسکن یا تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • اسکن یا تصویر عکس پرسنلی
 • اسکن یا تصویر فرم وضعیت جسمی و پزشکی با تائید پزشک (دکمه دانلود فرم پزشکی در همین صفحه)
 • اخد آنلاین بیمه ورزشی (دکمه صدور آنلاین بیمه در همین صفحه)