صنایع دستی

فهرست صنایع دستی ایران

سازهای سنتی

صنایع دستی کاغذی

قصاعی (کاغذ بری) پاپیه ماشه صحافی سنتی … ادامه مطلب

صنایع دستی دریایی

تراش صدف مرصع صدف … ادامه مطلب

رنگ رزی سنتی

رنگرزی روی کاغذ رنگرزی روی چوب رنگرزی روی ابریشم رنگرزی روی پنبه … ادامه مطلب

رنگ سازی سنتی

ساخت رنگ‌های گیاهی ساخت رنگی‌های حیوانی ساخت رنگ‌های معدنی ساخت رنگ‌های شیمیایی مرکب‌سازی: مرکب نگارگری مرکب خوش‌نویسی … ادامه مطلب

تزئینات وابسته به معماری

آجر کاری سنتی آجر چینی آجر تراش آجر های استامپی آهک بری سنتی ساروج بری سنتی گچبری سنتی آینه کاری … ادامه مطلب

حصیربافی

حصیر بافی عبارت است از زیر و رو کردن، بافتن و پیچاندن رشته‌های گیاهی در شکل‌های مختلف به صورت ساده … ادامه مطلب

سراجی سنتی

دست دوزهای چرمی معرق چرم سوخت روی چرم حکاکی روی چرم جلدسازی سنتی نقش اندازی ضربی روی چرم پوستین دوزی … ادامه مطلب

چاپ های سنتی

چاپ روی کاغذ (چاپ سنگی) چاپ روی پارچه قلمکار کلاقه ای (باتیک) … ادامه مطلب

نقاشی و طراحی

نگارگری کتاب تذهیب تشعیر گل و مرغ طراحی سنتی طراحی قالی و گلیم طراحی قلمی گره کشی (طراحی گره) ترسیمات … ادامه مطلب

مینا کاری

مینای مرصع مینای روی فلز مینای مشبک مینای صبی مینای روی شیشه مینای روی سفال مینای روی چوب مینای روی

سنگ‌تراشی سنتی

سنگ‌تراشی سنتی حجاری سنتی خراطی سنگ معرق سنگ مشبک سنگ حکاکی سنگ مرصع فیروزه کوبی تراش سنگ های قیمتی و … ادامه مطلب

درودگری (هنرهای سنتی چوبی)

درودگری (هنرهای سنتی چوبی) خراطی چوب کنده کاری روی چوب مُنَبَت چوب مُعَرَق چوب مُشَبَک چوب نازک کاری سوخت روی … ادامه مطلب

شیشه گری سنتی

آبگینه شیشه‌گری سنتی شیشه گری فوتی شیشه گری قالبی شیشه گری فوتی و قالبی شیشه دست ساز بارفَتَن دو پوست … ادامه مطلب

کاشی سازی سنتی

کاشی سازی سنتی نقاشی کاشی کاشی زرین فام کاشی هفت رنگ کاشی مینایی تراش کاشی کاشی معرق کاشی معقلی کاشی … ادامه مطلب

فلزگری سنتی

فلزگری سنتی چَلَنگری (آهنگری سنتی) ابزارهای سنتی زُمود گری زِرِه بافی قلمزنی ریزه قلم سیاه قلم جُنده کاری مُشبک قلم … ادامه مطلب

سفالگری سنتی

سفالگری سنتی: سفالگری هنر ساختن ظروف و اشیای گوناگون با گل است. ماده اولیه سفالگری، گل است که از انتزاج … ادامه مطلب

نساجی سنتی

نساجی سنتی: نساجی به هنر بافتن رشته‌های نخ برای ایجاد پارچه می‌گویند. فرآورده‌هایی است که با کمک دست و دستگاه‌های … ادامه مطلب

زیرانداز های سنتی

زیر انداز های سنتی: زیرانداز به پوششی بافته شده گفته می شود که با آن سطح زمین پوشانده می‌شود و