آذربایجان شرقی

1) کوفته تبریزی   2) خورش هویج تبریز  3) کوکوی لوبیا سبز … ادامه مطلب

آذربایجان غربی

1) گوزلمه   2) آش دوغ  3) سوپ بلغور ارومیه (یارما شورباسی) … ادامه مطلب

اردبیل

1) آش میوه   2) پیچاق قیمه   3) ترشی قرمه … ادامه مطلب

اصفهان

1) بریان اصفهان   2) خورش ماست   3) کباب مشتی یا کباب زردک … ادامه مطلب

البرز

1) مرجو خورش (خورش عدس طالقان)   2) والک پلو   3) یوان آش … ادامه مطلب

ایلام

1) خورشت تره کوهی   2) گوجه پلو   3) قله ماسوا … ادامه مطلب

بوشهر

1) لخ لخ ماهی (دم پخت ماهی)   2) قیمه بوشهری   3) یتیمک بوشهری … ادامه مطلب

تهران

1) سر گنجشکی   2) آش شله‌قلم‌کار   3) اشکنه اسفناج … ادامه مطلب

چهارمحال و بختیاری

1) کباب بختیاری   2) چلو خورش به   3) گردو پلو … ادامه مطلب

خراسان جنوبی

1) آش شلغم   2) اشکنه بلغور شیر   3) بلغور پلو … ادامه مطلب

خراسان رضوی

1) آش شله مشهدی   2) ساطری پلو   3) حلیم عدس خراسانی … ادامه مطلب

خراسان شمالی

1) آش یارمه   2) نان محلی قطاب   3) شله ماش بجنوردی … ادامه مطلب

خوزستان

1) فلافل   2) امگشت   3) کبه عربی … ادامه مطلب

زنجان

1) جغور بغور   2) خورش آلوچه با مرغ   3) پیازو … ادامه مطلب

سمنان

1) سبزی پلو دامغانی   2) خورشت هویج و پسته   3) چرتمه پلو … ادامه مطلب

فارس

1) کلم پلو شیرازی   2) شکر‌پلو   3) یخنی نخود غذای محلی شیرازی … ادامه مطلب

قزوین

1) قیمه نثار   2) دیماج قزوینی   3) شیرین پلو … ادامه مطلب

قم

1) آبگوشت قنبید یا کلم قمری   2) دمپختک قمی   3) ماش ماشک … ادامه مطلب

کردستان

1) شیش کباب   2) یکاوه   3) خورش ریواس … ادامه مطلب

کرمان

1) زیره پلو   2) آبگوشت متنجنه   3) خورشت به آلو … ادامه مطلب

کرمانشاه

1) دنده کباب   2) خورش خلال   3) هلو کباب (کوفته مخصوص کرمانشاهی) … ادامه مطلب

کهگیلویه و بویر احمد

1) شله شیری   2) کله جوشک یا کلک سوز   3) شله ماشکی … ادامه مطلب

گلستان

1) چکدرمه    2) ماش پلو    3) باسترمه … ادامه مطلب

گیلان

1) باقلا قاتق 2) میرزا قاسمی   3) ترش تره … ادامه مطلب

لرستان

1) کباب 2) خورش سیب آلو 3) چزنک رغو … ادامه مطلب

مازندران

1) مالابیج   2) کدو بره ی مازندران   3) اسپناساک  … ادامه مطلب

مرکزی

1) آبگوشت دودار (دوگوله دودار)   2) کباب ته تالی   3) شفته اراکی (کوفته اراکی) … ادامه مطلب

هرمزگان

1) ماهی برشته | ماهی زغالی   2) هواری   3) گبولی گوشت … ادامه مطلب

همدان

1) آبگوشت قورمه همدان   2) کله جوش همدان   3) آش برنج … ادامه مطلب

یزد

1) آش شولی   2) قیمه یزدی   3) تاس کباب … ادامه مطلب