آقای صالح یوسفی یار

  • متولد 1364
  • شروع فعالیت پرواز با پاراگلایدر از سال 1384 زیر نظر استاد سام پاشا
  • دریافت مدرگ مربی گری از سال 1387
  • دارای مدرک مربیگری از سازمان هواپیما کشوری
  • برگزاری 42 دوره آموزشی برای مشتاقان فراگیری پاراگلایدر تا پایان سال 1399
  • دارای مدرک پرواز دو نفره ( tandem ) از سازمان هواپیمایی کشوری