کهکشان آندرومدا

M20: در فهرست مسیه
NGC6514: کاتالوگ عمومی جدید … ادامه مطلب

سحابی خرچنگ

M1: در فهرست مسیه
NGC1952: کاتالوگ عمومی جدید … ادامه مطلب

سحابی سه تکه

M20: در فهرست مسیه
NGC6514: کاتالوگ عمومی جدید … ادامه مطلب

سحابی سر اسب

این سحابی در صورت فلکی شکارچی (جبار) قرار دارد. این سحابی ابر متراکم، سرد و تاریک متشکل از غبار و … ادامه مطلب

زحل (کیوان)

ارباب حلقه های منظومه شمسی، یکی از سیارات بزرگ منظومه شمسی است که با چشم برهنه به رنگ زرد تیره … ادامه مطلب