درجه بندی دره ها

برای پیمایش ایمن یک دره داشتن اطلاعات از سطح سختی دره کمک بسزایی در انتخاب و و تامین تجهیزات مورد

تاریخچه دره نوردی

در کشور عزیزمان ایران : تاریخچه ورود به دره های فنی و عمودی به همراه کار فنی و لزوم کار

چه کسی می تواند دره نوردی کند؟

Canyoning یا دره نوردی ورزشی است برای تمامی افراد و با توجه به گوناگونی دره ها هم از لحاظ دسترسی

دره نوردی چیست؟

دره نوردی یکی از ورزشهای مهیج و ماجراجویانه جهان است که با سرعت زیاد هم از لحاظ فنی و هم … ادامه مطلب