محفظه آب

آب

محفظه آب در یک کوه پیمایی کوتاه مشکلی برای حمل آب وجود ندارد. می توانید ۱ بطری سبک در محکم ... ادامه مطلب