دره گزک

دره گزک

از دره های بسیار زیبای استان مازندران است که در منطقه پول شهرستان نوشهر و حوال روستای ویسر( جنگل ماشلک، ... ادامه مطلب