آبشار شاهاندشت از جذابترین مکان های دیدنی استان مازندران به شمار میرود. این آبشار در ارتفاع 1875 متری سطح دریا واقع شده است و بعد از بولتینگ بلندترین فرود آن 22 متر است. ارتفاع مجموع آبشارهای شاهاندشت 154 متر است. بهترین زمان بازدید از این آبشار از اردیبهشت تا مهرماه میباشد. این آبشار سال 2006 توسط تیم مازندران گشایش شد و سال 2010 توسط فدراسیون به سرپرستی استاد امیر جلوانی بولتینگ شد. درجه سختی این دره V4A4III میباشد. پیمایش انجام شده توسط تیم شیرو در تاریخ 12 شهریور 1400 به سرپرستی اقایان حسین الوندی و سعید بخشی.

آبشار شاهاندشت از جذابترین مکان های دیدنی استان مازندران به شمار می رود.

آبشار شاهاندشت

این آبشار در ارتفاع 1875 متری سطح دریا واقع شده است و بعد از بولتینگ بلندترین فرود آن 22 متر است.

آبشار شاهاندشت

ارتفاع مجموع آبشارهای شاهاندشت 154 متر است. بهترین زمان بازدید از این آبشار از اردیبهشت تا مهرماه می باشد.

آبشار شاهاندشت

این آبشار سال 2006 توسط تیم مازندران گشایش شد و سال 2010 توسط فدراسیون به سرپرستی استاد امیر جلوانی بولتینگ شد.

آبشار شاهاندشت

درجه سختی این دره V4A4III می باشد.

پیمایش انجام شده توسط تیم شیرو در تاریخ 12 شهریور 1400 به سرپرستی اقایان حسین الوندی و سعید بخشی.

آبشار شاهاندشت

آبشار شاهاندشت

 

آبشار شاهاندشت

آبشار شاهاندشت

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.