اردوی پروازی یزد و بافق

اردوی پروازی یزد و بافق

تاریخ: 16 و 17 دی ماه 1400

این برنامه با حضور 3 نفر از کارآموزان جدید و همراهی دوستان دیگر و به سرپرستی استاد صالح یوسفی یار برگزار گردید.
روز 5 شنبه 16 دی ماه در سایت پروازی یزد(اردشیر) با باد 25 و با برگزاری بریفینگ و یا برنامه دادن برای تمرینات شروع شد. به علت وزش باد زیاد پرواز برای افراد تازه وارد کمی سخت بود به همین علت افراد قدیمی تر تمرینات خود را شروع کردند و با تمرین ریورز نگه داشتن بالای سر و به پهلو حرکت کردن و سپس چرخیدن و از یک تپه ی کوتاه پریدن آغاز شد.

اردوی پروازی یزد و بافق

اردوی پروازی یزد و بافق

افراد تازه وارد نیز با کم شدن باد و گرفتن هارنس تمرین را شروع کردند و با کمک مربی توانستند بال را بالای سر خود نگه دارند.

اردوی پروازی یزد و بافق

روز جمعه 17 دی ماه تمرین در سایت پروازی بافق یزد انجام شد. این سایت به صورت یو شکل (u) است و حدود 150 متر ارتفاع دارد ولی به خاطر نبود باد کافی تمرین مناسبی انجام نشد.

اردوی پروازی یزد و بافق

اردوهای پروازی در لوکیشین های تپه کوتاه (ارتفاعات پایین تر از 200 متر) جهت توان افزایی بسیار مفید بوده و بعد از چند پرواز بلند یا در مسافت، کارآموزان جهت ارتقا توانمندی های خود  در کنترل بال (کانوپی) نیاز به تمرینات تپه کوتاه و کنترل بال در سرعت بادهای متفاوت دارند.

اردوی پروازی یزد و بافق

اردوی پروازی یزد و بافق

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.