اجاق خوراک پزی

تغذیه در برنامه های کوهنوردی و کوهپیمایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است اگر خوراک پز مسافرتی و دیگر وسایل پخت و پز را به درستی انتخاب کنید شاهد سرعت و راحتی در فرایند پخت و پزخواهید بود .برای انتخاب این وسایل ، به پیچیدگی و سختی غذایی که میخواهید درست کنید توجه داشته باشید.

اجاق خوراک پزی

اجاق خوراک پزیاجاق های مسافرتی می توانید بدون اینکه مجبور باشید آتش درست کنید و هر جا که بخواهید غذا بپزیم پخت و پز روی آنها امن تر و راحت تر از آتش است و به محیط زیست آسیب نمی زنند. اگر بخواهید آتش روشن کنید, علاوه بر از بین رفتن سوخت طبیعی مانند چوب, صدمه زدن به درختان به علت قطع شاخه های آن.با ایجاد خراش سیاه بر چهره طبیعت ممکن است آتش روی سطح زمین گسترش پیدا کنند, به ویژه در اتاق های خشک و بی آب و دشت بی درخت. شرایط برای آتش سوزی بسیار مهیاست. انتخاب خوراک پز بدون سوختی بستگی دارد که می خواهید در آن استفاده کنید.

کپسول گاز

برخی کپسول ها قابل شارژ هستند حواس تان باشد نوع گاز پر می کنید چه خصوصیاتی دارد/ معمولا گاز اصلی این کپسول ها در دمای زیر 0 هم کار میکنند که بعد از شارژ مجدد این خاصیت را ندارد.

کپسول گاز شارژی کوهنوردی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.