حصیربافی

 1. حصیر بافی عبارت است از زیر و رو کردن، بافتن و پیچاندن رشته‌های گیاهی در شکل‌های مختلف به صورت ساده و نقش دار به کمک دست و پا.
  • دستی
   • مشبک
    • ساده
    • جناغی
   • پیچشی
    • مارپیچ ساده
    • مارپیچ دیواری
    • دایره پیچ
   • نواری
  • دستگاهی
  • چیغ بافی

مُحَرَق

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.