دره مرگ (MERG)

دره مرگ (MERG)

دره مرگ واقع در در جاده الموت (قزوین به رجایی دشت) است و نام این دره برگرفته از روستایی است که در انتهای دره به آن میرسیم و بعدها نام روستا به دلایل نامعلومی عوض شد.

دره مرگ (MERG)

این دره در تاریخ 8 اردیبهشت 1401 به سرپرستی استاد حسین الوندی و با همراهی 17 نفر پیمایشگر و 6 نفر کادر فنی انجام شد.

دره مرگ (MERG)

این دره از چندین آبشار زیبا تشکیل شده بهترین زمان پیمایش با توجه به جریان آب و بارشهای ناگهانی در فصول پر آب است.

دره مرگ (MERG)

دره مرگ (MERG)

در طول پیمایش رشته کوههای البرز و قلل زیبایش چشم نوازی میکنند.

دره مرگ (MERG)

دره مرگ (MERG)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.