صدر اسلام ۲۰۵ تا ۵۵۵ ه ق    

 • طاهریان ۲۰۵ تا ۲۶۱ هجری قمری
 • صفاریان ۲۶۱ تا ۲۸۷ هجری قمری
 • سامانیان۲۶۱ تا ۲۸۹ هجری قمری
 • آل زیار ۳۰۵ تا ۳۸۸ هجری قمری
 • آل بویه ۳۰۵ تا ۳۸۸ هجری قمری
 • غزنویان ۳۸۱ تا ۵۵۵ هجری قمری

دوران میانی اسلامی 429 تا 908 هجری قمری

 • سلجوقیان ۴۲۹ تا ۵۵۲ هجری قمری
 • خوارزمشاهیان۴۰۸ تا ۶۱۷ هجری قمری
 • ایلخانیان ۶۵۴ تا ۷۳۶ هجری قمری
 • تیموریان ۷۷۱ تا ۸۹۹ هجری قمری
 • قراقویونلو ۷۸۰ تا ۹۰۸ هجری قمری
 • آق قویونلو ۷۸۰ تا ۹۰۸ هجری قمری

دوران متأخر اسلامی 907 تا 1344 هجری قمری 1304 خورشیدی

 • صفویان ۹۰۷ تا ۱۲۰۰ هجری قمری
 • افشاریان ۱۱۴۷ تا ۱۱۶۳ هجری قمری
 • زندیان ۱۱۶۳ تا ۱۲۰۹ هجری قمری
 • دوره قاجار ۱۲۰۹ تا 1344 هجری قمری / 1168 تا 1304 خورشیدی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.