رنگ سازی سنتی

  • ساخت رنگ‌های گیاهی
  • ساخت رنگی‌های حیوانی
  • ساخت رنگ‌های معدنی
  • ساخت رنگ‌های شیمیایی
  • مرکب‌سازی:
    • مرکب نگارگری

مرکب خوش‌نویسی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.