زحل (کیوان)

ارباب حلقه های منظومه شمسی، یکی از سیارات بزرگ منظومه شمسی است که با چشم برهنه به رنگ زرد تیره دیده میشود. زحل یک گلوله ی گازی غول پیکر است که بیشتر آنرا گاز هیدروژن تشکیل میدهد و میزان هلیوم و متان در رده های بعدی گازهای تشکیل دهنده ی سیاره قرار دارند. زحل پس از مشتری دومین سیاره منظومه شمسی و ششمین سیاره نزدیک به خورشید است که با وجود حجم زیادش تنها 95 برابر زمین جرم دارد و چگالی این سیاره حدود یک هشتم زمین و کمتر از آب است.

زحل (کیوان)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.