زیرانداز های بافتنی

زیراندازهای بافتنی: در این روشابتدا ساقه های سلولوزی گیاهی مناسب و هماهنگ (از لحاظ قطر) را جدا کرده و در آب خیس می کنند. سپس سه تا پنج ساقه را در کنار یکدیگر قرارداده و به کمک ساقه ی دیگری که به دورآن پیچیده می شود، آن را به هم می بافند .

( به دو بخش مشبک و پیچشی تقسیم میشود )

زیراندازهای مشبک

زیراندازهای مشبک

زیرانداز های پیچشی

زیراندازهای پیچشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.