• زیراندازهای داری: یکی از قدیمی ترین شیوه های بافت استفاده از دار است؛ همان طور که از نام این صنایع دستی مشخص است به بافته هایی که توسط دار، تولید می شوند بافته های داری می گویند. دارها معمولا چوبی یا در چند سال اخیر فلزی و یا ترکیبی از چوب و فلز هستند که با آنها قالی و گلیم بافته می شوند. دارها به دو نوع دار خوابیده یا افقی و عمودی ایستاده تقسیم می شوند. بافته های داری به دو دسته تقسیم می شوند تار و پودی ( مثل گلیم ) و تار و پود و گره (مثل قالی و گبه ) تقسیم می شوند. گلیم، گبه و قالی هر سه از دست بافته هایی هستند که هنرمند به کمک دار آن ها را می بافد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.