سایت پروازی قم شهید بابایی

این برنامه در تاریخ 26 آذر 1400 با حضور 14 نفر از پرنده ها در سطح بیگینر، نوایس و اینترمدیت برگزار شد.

سایت پروازی قم شهید بابایی

بعد از توضیح مربی برای همه و شناسایی محل لند از بالا، همه آماده ی پرواز شدند.

سایت پروازی قم شهید بابایی

در این برنامه یکی از کارآموزان اولین پرواز مستقل خود را تجربه کرد و بعد از اتمام پرواز مراسم سولویی برگزار شد.

سایت پروازی قم شهید بابایی

سایت پروازی قم شهید بابایی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.