سحابی خرچنگ

M1: در فهرست مسیه

NGC1952: کاتالوگ عمومی جدید

این صحابی در صورت فلکی ثور (گاو) قرار دارد. قطر این سحابی 10 سال نوری تخمین زده میشود. جرم این سحابی پس از انفجار یک ستاره، باقی مانده است که حاصل یک ابرنو اختر در سال 1054 بعد از میلاد است.
دقیقا در مرکز سحابی یک ستاره نوترونی به سنگینی خورشید اما به اندازه یک شهر کوچک قرار دارد. این ستاره نوترونی ثانیه ای 30 بار به دور خود میچرخه.

سحابی خرچنگ

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.