سراب یکی از شهرستان های آذربایجان شرقی می باشد که به یمن وجود آثار تاریخی فراوان همواره پذیرای گردشگران زیادی از سراسر ایران است. همچنین روستاهای زیادی در اطراف این شهر وجود دارند که قدمت برخی از آن ها به هزاران سال پیش می رسد. مطالعه هر کدام از آثار تاریخی موجود در سراب و توابع آن شناخت ویژه ای از شیوه زندگی، آداب و رسوم و سرگذشت پیشینیان در اختیار ما قرار می دهد. یکی از آثار تاریخی شهر سراب، سنگ نوشته رازلیق می باشد که در روستایی به همین نام واقع شده است. این سنگ نوشته دارای قدمتی کهن بوده و حرف های زیادی برای گفتن دارد معرفی سنگ نوشته رازلیق این سنگ نوشته در روستایی به نام رازلیق و بر فراز کوه بلندی قرار گرفته است، کتیبه ی مزبور دارای ابعادی معادل با 80 در 120 سانتی متر بوده و به خط میخی و زبان اورارتو نوشته شده است و دارای 16 سطر می باشد. طبق تحقیقات انجام شده این کتیبه مربوط به یکی از پادشاهان اورارتو، به نام آرگیشتی می باشد و پیروزی ها و تصرفات او را بیان می کند، متاسفانه بیشتر قسمت های کتیبه به مرور زمان تخریب شده است. در نزدیکی سنگ نوشته رازلیق باقیمانده هایی از یک قلعه قدیمی به چشم می خورد که گفته می شود دژ دفاعی سپاه آرگیشتی شاه بوده است، در پایین کتیبه هم سکویی ساخته شده که راه رسیدن به کتیبه را هموار تر و راحت تر می کند. لازم به ذکر است سنگ نوشته رازلیق در سال 1347 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید نگاهی بر تمدن قلعه رازلیق سراب همانطور که گفتیم قلعه رازلیق در کنار کتیبه قرار گرفته است و از آثار تاریخی دوران اورارتویی به شمار می آید. در حال حاضر چیز زیادی از این قلعه باقی نمانده است. اما بر اساس اسناد تاریخی، آرگیشتی فرزند روسا به همراه لشکریانش در این محل مستقر شده و از این قلعه به عنوان یک دژ دفاعی استفاده کرده است. نا گفته نماند که بررسی و تحقیقات علمی و تاریخی روی این قلعه هنوز ادامه دارد. قلعه رازلیق سراب در سال 1387 با شماره 22542 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. مسیر دسترسی به سنگ نوشته رازلیق اگر قصد بازدید از این اثر تاریخی ارزشمند را دارید، باید به روستای رازلیق که در 11 کیلومتری سراب واقع شده است بروید. این سنگ نوشته بر فراز کوه زاغالان قرار گرفته است

سراب یکی از شهرستان های آذربایجان شرقی می باشد که به یمن وجود آثار تاریخی فراوان همواره پذیرای گردشگران زیادی از سراسر ایران است. همچنین روستاهای زیادی در اطراف این شهر وجود دارند که قدمت برخی از آن ها به هزاران سال پیش می رسد. مطالعه هر کدام از آثار تاریخی موجود در سراب و توابع آن شناخت ویژه ای از شیوه زندگی، آداب و رسوم و سرگذشت پیشینیان در اختیار ما قرار می دهد.
یکی از آثار تاریخی شهر سراب، سنگ نوشته رازلیق می باشد که در روستایی به همین نام واقع شده است. این سنگ نوشته دارای قدمتی کهن بوده و حرف های زیادی برای گفتن دارد.

سراب یکی از شهرستان های آذربایجان شرقی می باشد که به یمن وجود آثار تاریخی فراوان همواره پذیرای گردشگران زیادی از سراسر ایران است. همچنین روستاهای زیادی در اطراف این شهر وجود دارند که قدمت برخی از آن ها به هزاران سال پیش می رسد. مطالعه هر کدام از آثار تاریخی موجود در سراب و توابع آن شناخت ویژه ای از شیوه زندگی، آداب و رسوم و سرگذشت پیشینیان در اختیار ما قرار می دهد. یکی از آثار تاریخی شهر سراب، سنگ نوشته رازلیق می باشد که در روستایی به همین نام واقع شده است. این سنگ نوشته دارای قدمتی کهن بوده و حرف های زیادی برای گفتن دارد    معرفی سنگ نوشته رازلیق این سنگ نوشته در روستایی به نام رازلیق و بر فراز کوه بلندی قرار گرفته است، کتیبه ی مزبور دارای ابعادی معادل با 80 در 120 سانتی متر بوده و به خط میخی و زبان اورارتو نوشته شده است و دارای 16 سطر می باشد. طبق تحقیقات انجام شده این کتیبه مربوط به یکی از پادشاهان اورارتو، به نام آرگیشتی می باشد و پیروزی ها و تصرفات او را بیان می کند، متاسفانه بیشتر قسمت های کتیبه به مرور زمان تخریب شده است. در نزدیکی سنگ نوشته رازلیق باقیمانده هایی از یک قلعه قدیمی به چشم می خورد که گفته می شود دژ دفاعی سپاه آرگیشتی شاه بوده است، در پایین کتیبه هم سکویی ساخته شده که راه رسیدن به کتیبه را هموار تر و راحت تر می کند. لازم به ذکر است سنگ نوشته رازلیق در سال 1347 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید  نگاهی بر تمدن قلعه رازلیق سراب همانطور که گفتیم قلعه رازلیق در کنار کتیبه قرار گرفته است و از آثار تاریخی دوران اورارتویی به شمار می آید. در حال حاضر چیز زیادی از این قلعه باقی نمانده است. اما بر اساس اسناد تاریخی، آرگیشتی فرزند روسا به همراه لشکریانش در این محل مستقر شده و از این قلعه به عنوان یک دژ دفاعی استفاده کرده است. نا گفته نماند که بررسی و تحقیقات علمی و تاریخی روی این قلعه هنوز ادامه دارد. قلعه رازلیق سراب در سال 1387 با شماره 22542 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.       مسیر دسترسی به سنگ نوشته رازلیق اگر قصد بازدید از این اثر تاریخی ارزشمند را دارید، باید به روستای رازلیق که در 11 کیلومتری سراب واقع شده است بروید. این سنگ نوشته بر فراز کوه زاغالان قرار گرفته است

معرفی سنگ نوشته رازلیق

این سنگ نوشته در روستایی به نام رازلیق و بر فراز کوه بلندی قرار گرفته است، کتیبه ی مزبور دارای ابعادی معادل با 80 در 120 سانتی متر بوده و به خط میخی و زبان اورارتو نوشته شده است و دارای 16 سطر می باشد. طبق تحقیقات انجام شده این کتیبه مربوط به یکی از پادشاهان اورارتو، به نام آرگیشتی می باشد و پیروزی ها و تصرفات او را بیان می کند، متاسفانه بیشتر قسمت های کتیبه به مرور زمان تخریب شده است.
در نزدیکی سنگ نوشته رازلیق باقیمانده هایی از یک قلعه قدیمی به چشم می خورد که گفته می شود دژ دفاعی سپاه آرگیشتی شاه بوده است، در پایین کتیبه هم سکویی ساخته شده که راه رسیدن به کتیبه را هموار تر و راحت تر می کند. لازم به ذکر است سنگ نوشته رازلیق در سال 1347 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

سراب یکی از شهرستان های آذربایجان شرقی می باشد که به یمن وجود آثار تاریخی فراوان همواره پذیرای گردشگران زیادی از سراسر ایران است. همچنین روستاهای زیادی در اطراف این شهر وجود دارند که قدمت برخی از آن ها به هزاران سال پیش می رسد. مطالعه هر کدام از آثار تاریخی موجود در سراب و توابع آن شناخت ویژه ای از شیوه زندگی، آداب و رسوم و سرگذشت پیشینیان در اختیار ما قرار می دهد. یکی از آثار تاریخی شهر سراب، سنگ نوشته رازلیق می باشد که در روستایی به همین نام واقع شده است. این سنگ نوشته دارای قدمتی کهن بوده و حرف های زیادی برای گفتن دارد    معرفی سنگ نوشته رازلیق این سنگ نوشته در روستایی به نام رازلیق و بر فراز کوه بلندی قرار گرفته است، کتیبه ی مزبور دارای ابعادی معادل با 80 در 120 سانتی متر بوده و به خط میخی و زبان اورارتو نوشته شده است و دارای 16 سطر می باشد. طبق تحقیقات انجام شده این کتیبه مربوط به یکی از پادشاهان اورارتو، به نام آرگیشتی می باشد و پیروزی ها و تصرفات او را بیان می کند، متاسفانه بیشتر قسمت های کتیبه به مرور زمان تخریب شده است. در نزدیکی سنگ نوشته رازلیق باقیمانده هایی از یک قلعه قدیمی به چشم می خورد که گفته می شود دژ دفاعی سپاه آرگیشتی شاه بوده است، در پایین کتیبه هم سکویی ساخته شده که راه رسیدن به کتیبه را هموار تر و راحت تر می کند. لازم به ذکر است سنگ نوشته رازلیق در سال 1347 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید  نگاهی بر تمدن قلعه رازلیق سراب همانطور که گفتیم قلعه رازلیق در کنار کتیبه قرار گرفته است و از آثار تاریخی دوران اورارتویی به شمار می آید. در حال حاضر چیز زیادی از این قلعه باقی نمانده است. اما بر اساس اسناد تاریخی، آرگیشتی فرزند روسا به همراه لشکریانش در این محل مستقر شده و از این قلعه به عنوان یک دژ دفاعی استفاده کرده است. نا گفته نماند که بررسی و تحقیقات علمی و تاریخی روی این قلعه هنوز ادامه دارد. قلعه رازلیق سراب در سال 1387 با شماره 22542 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.       مسیر دسترسی به سنگ نوشته رازلیق اگر قصد بازدید از این اثر تاریخی ارزشمند را دارید، باید به روستای رازلیق که در 11 کیلومتری سراب واقع شده است بروید. این سنگ نوشته بر فراز کوه زاغالان قرار گرفته است

نگاهی بر تمدن قلعه رازلیق سراب

همانطور که گفتیم قلعه رازلیق در کنار کتیبه قرار گرفته است و از آثار تاریخی دوران اورارتویی به شمار می آید. در حال حاضر چیز زیادی از این قلعه باقی نمانده است. اما بر اساس اسناد تاریخی، آرگیشتی فرزند روسا به همراه لشکریانش در این محل مستقر شده و از این قلعه به عنوان یک دژ دفاعی استفاده کرده است. نا گفته نماند که بررسی و تحقیقات علمی و تاریخی روی این قلعه هنوز ادامه دارد. قلعه رازلیق سراب در سال 1387 با شماره 22542 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

سراب یکی از شهرستان های آذربایجان شرقی می باشد که به یمن وجود آثار تاریخی فراوان همواره پذیرای گردشگران زیادی از سراسر ایران است. همچنین روستاهای زیادی در اطراف این شهر وجود دارند که قدمت برخی از آن ها به هزاران سال پیش می رسد. مطالعه هر کدام از آثار تاریخی موجود در سراب و توابع آن شناخت ویژه ای از شیوه زندگی، آداب و رسوم و سرگذشت پیشینیان در اختیار ما قرار می دهد. یکی از آثار تاریخی شهر سراب، سنگ نوشته رازلیق می باشد که در روستایی به همین نام واقع شده است. این سنگ نوشته دارای قدمتی کهن بوده و حرف های زیادی برای گفتن دارد    معرفی سنگ نوشته رازلیق این سنگ نوشته در روستایی به نام رازلیق و بر فراز کوه بلندی قرار گرفته است، کتیبه ی مزبور دارای ابعادی معادل با 80 در 120 سانتی متر بوده و به خط میخی و زبان اورارتو نوشته شده است و دارای 16 سطر می باشد. طبق تحقیقات انجام شده این کتیبه مربوط به یکی از پادشاهان اورارتو، به نام آرگیشتی می باشد و پیروزی ها و تصرفات او را بیان می کند، متاسفانه بیشتر قسمت های کتیبه به مرور زمان تخریب شده است. در نزدیکی سنگ نوشته رازلیق باقیمانده هایی از یک قلعه قدیمی به چشم می خورد که گفته می شود دژ دفاعی سپاه آرگیشتی شاه بوده است، در پایین کتیبه هم سکویی ساخته شده که راه رسیدن به کتیبه را هموار تر و راحت تر می کند. لازم به ذکر است سنگ نوشته رازلیق در سال 1347 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید  نگاهی بر تمدن قلعه رازلیق سراب همانطور که گفتیم قلعه رازلیق در کنار کتیبه قرار گرفته است و از آثار تاریخی دوران اورارتویی به شمار می آید. در حال حاضر چیز زیادی از این قلعه باقی نمانده است. اما بر اساس اسناد تاریخی، آرگیشتی فرزند روسا به همراه لشکریانش در این محل مستقر شده و از این قلعه به عنوان یک دژ دفاعی استفاده کرده است. نا گفته نماند که بررسی و تحقیقات علمی و تاریخی روی این قلعه هنوز ادامه دارد. قلعه رازلیق سراب در سال 1387 با شماره 22542 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.       مسیر دسترسی به سنگ نوشته رازلیق اگر قصد بازدید از این اثر تاریخی ارزشمند را دارید، باید به روستای رازلیق که در 11 کیلومتری سراب واقع شده است بروید. این سنگ نوشته بر فراز کوه زاغالان قرار گرفته است

مسیر دسترسی به سنگ نوشته رازلیق

اگر قصد بازدید از این اثر تاریخی ارزشمند را دارید، باید به روستای رازلیق که در 11 کیلومتری سراب واقع شده است بروید. این سنگ نوشته بر فراز کوه زاغالان قرار گرفته است.

سراب یکی از شهرستان های آذربایجان شرقی می باشد که به یمن وجود آثار تاریخی فراوان همواره پذیرای گردشگران زیادی از سراسر ایران است. همچنین روستاهای زیادی در اطراف این شهر وجود دارند که قدمت برخی از آن ها به هزاران سال پیش می رسد. مطالعه هر کدام از آثار تاریخی موجود در سراب و توابع آن شناخت ویژه ای از شیوه زندگی، آداب و رسوم و سرگذشت پیشینیان در اختیار ما قرار می دهد. یکی از آثار تاریخی شهر سراب، سنگ نوشته رازلیق می باشد که در روستایی به همین نام واقع شده است. این سنگ نوشته دارای قدمتی کهن بوده و حرف های زیادی برای گفتن دارد    معرفی سنگ نوشته رازلیق این سنگ نوشته در روستایی به نام رازلیق و بر فراز کوه بلندی قرار گرفته است، کتیبه ی مزبور دارای ابعادی معادل با 80 در 120 سانتی متر بوده و به خط میخی و زبان اورارتو نوشته شده است و دارای 16 سطر می باشد. طبق تحقیقات انجام شده این کتیبه مربوط به یکی از پادشاهان اورارتو، به نام آرگیشتی می باشد و پیروزی ها و تصرفات او را بیان می کند، متاسفانه بیشتر قسمت های کتیبه به مرور زمان تخریب شده است. در نزدیکی سنگ نوشته رازلیق باقیمانده هایی از یک قلعه قدیمی به چشم می خورد که گفته می شود دژ دفاعی سپاه آرگیشتی شاه بوده است، در پایین کتیبه هم سکویی ساخته شده که راه رسیدن به کتیبه را هموار تر و راحت تر می کند. لازم به ذکر است سنگ نوشته رازلیق در سال 1347 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید  نگاهی بر تمدن قلعه رازلیق سراب همانطور که گفتیم قلعه رازلیق در کنار کتیبه قرار گرفته است و از آثار تاریخی دوران اورارتویی به شمار می آید. در حال حاضر چیز زیادی از این قلعه باقی نمانده است. اما بر اساس اسناد تاریخی، آرگیشتی فرزند روسا به همراه لشکریانش در این محل مستقر شده و از این قلعه به عنوان یک دژ دفاعی استفاده کرده است. نا گفته نماند که بررسی و تحقیقات علمی و تاریخی روی این قلعه هنوز ادامه دارد. قلعه رازلیق سراب در سال 1387 با شماره 22542 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.       مسیر دسترسی به سنگ نوشته رازلیق اگر قصد بازدید از این اثر تاریخی ارزشمند را دارید، باید به روستای رازلیق که در 11 کیلومتری سراب واقع شده است بروید. این سنگ نوشته بر فراز کوه زاغالان قرار گرفته است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.