لیست دره های قزوین

لیست دره های قزوین

لیست دره های استان قزوین

 1. اشکاک
 2. لطر کش
 3. توان
 4. مرگ
 5. سفید آب
 6. درگ
 7. باغستان
 8. تنوره
 9. آزاد رود
 10. گازارخان
 11. میج
 12. اندج
 13. پیج بن
 14. خرده لو
 15. ویه رو
 16. لات
 17. عباسک
 18. سفید اب
 19. یارود
 20. گیسفند
 21. بلوکان
 22. جرازان
 23. گرمدره
 24. سیاه اب
 25. پراچان
 26. مادیان تله
 27. خارود
 28. پسدیو
 29. گرماگلو
 30. اشکاف (تلاتر)
 31. ویه رو
 32. سیمیار
 33. شورستان روستای شورستان
 34. دره جوتان
 35. وناش

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.