مس سنگی از 7000 سال پیش تا 5500 سال پیش

  • مس سنگی کهن از 7000 سال پیش تا 6500 سال پیش
  • مس سنگی میانی از 6500 سال پیش تا 6000 سال پیش
  • مس سنگی جدید از 6000 سال پیش تا 5500 سال پیش

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.