دره انار

دره انار

اسم اصلی این دره، دره هفت آبشار است و آبشار آخر آن بلندترین آبشار دره است و به اسم آبشار لتمان آن را میشناسیم.

دره انار

این دره در تهران جاده وردیج واقع شده است.

دره انار

با توجه کردن به ریسکهای احتمالی بهترین زمان پیمایش این دره اوایل خرداد است.

دره انار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.