پیمایش دره لطرکش

پیمایش دره لطرکش

دره لطرکش واقع در الموت قزوین است این دره از روستای لطر شروع و به روستای هیر ختم میشود.

پیمایش دره لطرکش در تاریخ 11 اردیبهشت 1401 به سرپرستی حسین الوندی با همراهی 11 نفر پیمایشگر و 4 نفر کادر فنی انجام شد.

پیمایش دره لطرکش

این دره زیبا از حدود ۱۸ فرود زیبا تشکیل شده که بلندترین آن حدود ۲۲ متر است.

پیمایش دره لطرکش

در فصول پرآب این دره از درجه آبی بالای برخوردار بود و بهترین زمان پیمایش با توجه به قابلیتهای تیم  اوایل تابستان میباشد.

پیمایش دره لطرکش

پیمایش دره لطرکش

پیمایش دره لطرکش

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.